ZRINUS

MALA BOLNICA U KUĆI BOLESNIKA

O Ustanovi

Nakon povratka iz Njemačke 2003. godine magistar medicinskih znanosti Petar Ćosić osnovao je Ustanovu ZRINUS, koja po rješenju Ministarstva zdravstva pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika na području Sisačko-moslavačke županije.


Usluge pruža stručni tim medicinskih sestara i fizioterapeuta, po prijedlogu liječnika i uz odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a s kojim je ZRINUS ugovorno vezan. Također, usluge se mogu ostvariti i sklapanjem ugovora s osiguravajućim društvima u sustavu dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja, a postoji mogućnost da korisnici sami snose troškove usluga.

ZRINUS

Danas je ZRINUS sa 19 zaposlenih, vodeća ustanova ovog tipa u županiji i prva zdravstvena ustanova na ovom području kojoj je dodijeljen certifikat kvalitete prema zahtjevima norme ISO 9001:2008. Ustanova ima i niz referenci i prednosti po čemu je postala prepoznatljiva:

 • manadžment s VSS zdravstvenog usmjerenja (studij sestrinstva, zdravstvenog menadžmenta i javnog zdravstva),
 • međunarodno stručno iskustvo (Njemačka, Slovenija, BiH),
 • uveden sustav upravljanja kvalitetom od 2008. godine,
 • program trajne edukacije od 2003. godine,
 • supervizija i protokol procesa zdravstvene njege i fizioterapije od 2003. godine,
 • Ustanova ima svog predstavnika u:
  Povjerenstvu za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva, Izvršnom odboru HUP-Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi, Povjerenstvu za edukaciju u Udruzi medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući (UZNJUK) te u Upravnom odboru i Povjerenstvu za edukaciju Udruge Fizioterapeuti u zajednici (UFUZ)

Sjedište ZRINUSA se nalazi u Nemičićevoj 5 u Petrinji, a dislocirani timovi medicinskih sestara i fizioterapeuta se nalaze u Petrinji, Sisku, Glini, H. Kostajnici, Topuskom, Dvoru, Popovači, V. Ludini i Lekeniku.

 

z2
z5

VIZIJA

Postati vodeća regionalna ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući čiji se razvoj temelji na stvaranju najviših standarda, osiguranju kvalitete usluga i trajnoj orijentaciji prema struci, menadžmentu i edukaciji.

MISIJA

ZRINUS je dinamična, fleksibilna i inovativna zdravstvena ustanova koja doprinosi kvaliteti života svojih klijenata, prepoznatljiva po profesionalnom i transparentom radu te poslovnom moralu

VAĐENJE KRVI

U VAŠEM DOMU

Izbjegnite gužvu i duga čekanja.

Naša medicinska sestra/prvostupnica sestrinstva će Vam uzeti uzorke krvi i urina u Vašem domu te ih transportirati do laboratorija za koji imate izdanu uputnicu.

Na Vaš poziv dolazimo k Vama.

Za više informacija nazovite:

044/813-178 ili 098/952-1055

MEDICINSKA GIMNASTIKA

I MASAŽA

Pravilno odabranim fizioterapijskim vježbama i medicinskom masažom protiv bolova, loše cirkulacije, dugotrajnog sjedenja i lošeg držanja.

Vježbe i masažu u Vašem domu ili u našoj ordinaciji provodi fizioterapeutski tehničar/prvostupnik fizioterapije.

Za više informacija nazovite:

044/813-178 ili 098/952-1055

POSUDIONICA MEDICINSKIH POMAGALA

U našoj Ustanovi možemo ponuditi posudbu – najam medicinskih pomagala:

medicinski krevet (obični), invalidska kolica, toaletna stolica, hodalica, rolator i
štake.

Za više informacija nazovite:

044/813-178 ili 098/952-1055

POLITIKA KVALITETE

Poslovni uspjeh ZRINUSA počiva na zadovoljstvu korisnika i ostalih ugovornih strana kvalitetom naših usluga i sveukupnim djelovanjem naših zaposlenika.

Postizanje njihovog zadovoljstva nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom koji je uspostavljen i održavan tako da zaposlenici na svim razinama imaju obvezu:

 • savjesno pružati kvalitetne i sigurne usluge koje će zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika naših usluga i ostalih ugovornih strana.
 • djelovati u skladu sa zakonima i obvezujućim propisima.
 • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
 • težiti izvrsnosti kroz neprestano poboljšavanje djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.
 • osiguravati poticajnu radnu atmosferu u zdravom i sigurnom okruženju
 • razvijati ključne kompetencije, primjenjivati najbolju praksu u području našeg djelovanja i promovirati zdravlje.

Upravno vijeće redovito utvrđuje godišnje ciljeve tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljene vizije i misije te politike kvalitete.

%

KVALITETA VAŠEG ŽIVOTA NAŠ JE PRIORITET