EDUKACIJA

usavršavanja za medicinske sestre i fizioterapeute

ZA medicinske sestre i fizioterapeute

Ustanova za zdravstvenu njegu ZRINUS od 2003. godini kontinuirano provodi trajno usavršavanja za medicinske sestre i fizioterapeute u okviru plana edukacije Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore fizioterapeuta.

Ustanova ima svog predstavnika u Povjerenstvu za edukaciju u Udruzi medicinskih sestara u zdravstvenoj njezi u kući.

Zaposlenici Ustanove sa svojim radovima sudjeluju na brojnim stručnim skupovima (simpozij, konferencija, kongres).

z11
z13

Plan za 2020.

DATUM

NAZIV TEME
(VRSTA)

OPIS I CILJ

PREDAVAČ
(VODITELJ)

MJESTO
ODRŽAVANJA

 

21.02.2020.

 

Aseptični uvjeti rada u kući bolesnika

Ponoviti i obnoviti osnovna znanja o aseptičnim uvjetima rada u kući bolesnika. Primijeniti i svakodnevno provoditi mjere antisepse, dezinfekcije i sterilizacije potrebnih instrumenata i pribora za rad

Irena Barukčić, ms

Ana Orešković, prvostupnica sestrinstva

USTANOVA

ZRINUS

 

17.04.2020.

 

Sustav kvalitete u zdravstvenoj njezi u kući

Što je to kvaliteta, sustav kvalitete i provedba iste Znati primijeniti mjere kvalitete u svakodnevnom radu. Kontinuirana i učinkovitija provedba zdravstvene njege u kući

Ivana Prečanica, ms

Mr.sc. Petar Ćosić, prvostupnik sestrinstva

 

USTANOVA

ZRINUS

 

 

18.09.2020.

Osnovni reanimacijski postupci, pružanje stručne pomoći u hitnim situacijama

Obnoviti stečena znanja, usvojiti nova te znati primijeniti ista.

Klaudio Balog, med.tehn.

Ana Orešković, prvostupnica sestrinstva

 

 

USTANOVA

ZRINUS

 

 

 

 

20.11.2020.

 

Komunikacija medicinska sestra –pacijent

Analiza slučaja ili neželjenog događaja vezanog uz komunikaciju

Dobra komunikacija, definicija, pravilne i razumljive komunikacije. Komunikacija mora biti razumljiva između medicinske sestre i pacijenta. Svakodnevno raditi na poboljšanju kvalitete komunikacije

Amanda Rajković, ms

Mr.sc. Petar Ćosić, prvostupnik sestrinstva

 

 

USTANOVA

ZRINUS

 

quote-icon

"KVALITETA VAŠEG ŽIVOTA NAŠ JE PRIORITET "

Close Menu