EDUKACIJA

usavršavanja za medicinske sestre i fizioterapeute

ZA medicinske sestre i fizioterapeute

Ustanova za zdravstvenu njegu ZRINUS od 2003. godini kontinuirano provodi trajno usavršavanja za medicinske sestre i fizioterapeute u okviru plana edukacije Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore fizioterapeuta.

Ustanova ima svog predstavnika u Povjerenstvu za edukaciju u Udruzi medicinskih sestara u zdravstvenoj njezi u kući.

Zaposlenici Ustanove sa svojim radovima sudjeluju na brojnim stručnim skupovima (simpozij, konferencija, kongres).

z11
z13

Plan za 2023.

PLAN TRAJNOG USAVRŠAVANJA FIZIOTERAPEUTA ZA 2023.GODINU

NAZIV USTANOVE:

Ustanova za zdravstvenu njegu ZRINUS

ADRESA: 

M. Nemičića 5, Petrinja                        ODGOVORNA OSOBA: Ivana Preloščan bacc.physioth.

TELEFON:

044 813 178

FAX: 

 

E-MAIL:

Ivana.preloscan@gmail.com

DATUM

NAZIV TEME
(VRSTA)

OPIS I CILJ

PREDAVAČ
(VODITELJ)

MJESTO
ODRŽAVANJA


ožujak, 2023.

Multipla skleroza

MS je kronična upalna bolest središnjeg živčanog sustava. Cilj je pokazati i objasniti pristup te tretman oboljelih od MS  u fizikalnoj terapiji u kući

Marina Cestarić Horvatinec, bacc. physioth.

Manuela Vidak Malinac, ft.

Ustanova Zrinus

travanj, 2023.Adhezivni kapsulitis

Smrznuto rame

Terapeutska procjena i rehabilitacijski pristup kod smrznutog ramena

Magdalena Tuzlak, bacc. physioth.

Marija Bilobrk, ft.

Ustanova Zrinus


lipanj, 2023.

Rehabilitacija nakon ozljede prednjeg križnog ligamenta 

Fizioterapijske intervencije nakon operacije koljena

Ivana Preloščan,  bacc, physioth.

Anamarija Celčić, ft.

Ustanova Zrinus


rujan, 2023. 

Sindromi prenaprezanja

Skup naziva za povrede izazvane prenaprezanjima i mikrotraumama na mišićno koštanom aparatu. Procjena i metode rehabilitacije. 

Marina Cestarić Horvatinec, bacc. physioth.

Kristina Miočević ft.


Ustanova Zrinus


studeni, 2023.

Specifičnosti i kompetencije fizioterapeuta u zajednici

Prikazi slučajeva te upoznavanje terapeuta sa različitim pristupima i metodama rehabilitacije

Ivana Preloščan, bacc. physioth

Magdalena Tuzlak, bacc. physioth.


Ustanova Zrinus

KOORDINATORICA FIZIKALNE TERAPIJE

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

            Marina Cestarić Horvatinec, bacc. physioth.

Mr.sc. Petar Ćosić, bacc.med.techn.

 

PRIJAVA PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRENAZIV USTANOVE:

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZRINUS

ADRESA:

MILANA NEMIČIĆA 5 PETRINJA

TELEFON:

044 813 178

FAX:

044 813 178

E-MAIL:

zrinus@zrinus.hr
DATUM

NAZIV TEME

SAŽETAK

(250 do 300 znakova)

PREDAVAČ

MJESTO

ODRŽAVANJA

 
  


Hitna stanja u psihijatriji zahtijevaju žurnu i

   veljača 2023.god,

Hitna stanja u psihijatriji- intervencije medicinske sestre

neodgodivu intervenciju jer neposredno ugrožavaju egzistenciju bolesnika ili predstavljaju opasnost za njega ili okolinu u kojoj se nalazi. Pružanje pomoći bolesniku provodi se najčešće kroz rad izvanbolničke hitne službe, u hitnim psihijatrijskim ambulantama, te na psihijatrijskim odjelima.Mr.sc.Petar Ćosić bacc.med.techn. Irena Barukčić, bacc.med.techn.
Ustanova ZRINUS      
Ožujak 2023.god

Intervencije medicinske sestre u zdravstvenoj njezi u kući kod hitnih stanja starijih osobaStarenje se definira kao pad funkcionalnih sposobnosti na staničnoj, tkivnoj i organskoj razini s posljedičnim gubitkom homeostaze i sposobnosti prilagođavanja unutarnjim i vanjskim utjecajima, što povećava ranjivost osoba starije životne za obolijevanje, loše ishode liječenja i smrtni ishod. Povećan broj komorbiditeta i promjene koje nastaju procesom starenja predstavljaju rizične čimbenike za razvoj hitnih stanja kod osoba starije životne dobi, no također predstavljaju i otežavajući čimbenik u prepoznavanju stanja i postavljanju točne dijagnoze.Mr.sc.Petar Ćosić bacc med.tehn. Matea Žugaj med.sestra
Ustanova ZRINUS

      


Lipanj 2023.god

Proces zdravstvene njege kod bolesnika s poremećajima ličnosti i ponašanja odraslih

Osobe oboljele od psihičkih poremećaja i bolesti svakodnevno se susreću sa stigmom i diskriminacijom, ne samo od nepoznatih ljudi, već i u krugu obitelji i od strane zdravstvenih djelatnika. Medicinske sestre kao dio multidisciplinarnog tima, imaju značajnu ulogu u cjelokupnom procesu skrbi za oboljele, a svojim radom omogućuju im razumijevanje realiteta, potiču na promjene ponašanja, a samim tim na oblikovanje identiteta i ličnosti, no oboljela osoba je ta koja prvenstveno mora prihvatiti promjene.

Irena Barukčić bacc.med.techn.

Ivana Prečanica, med.sestraUstanova ZRINUS

 

Listopad 2023.godSestrinska skrb za bolesnike nakon transplantacije srca

Transplantacija predstavlja zamjenu nefunkcionalnog organa putem kirurške intervencije.Uvođenjem patohistološke analize uzoraka endomiokarda dobivenih biopsijom desne klijetke u svrhu rane dijagnoze odbacivanja organa, te poboljšanje imunosupresivne terapije i bolja kontrola infekcija pridonijele su napretku

transplantacije srca i boljoj stopi preživljenja. Medicinska sestra sudjeluje u posttransplantacijskom razdoblju od trenutka zaprimanja pacijenta u jedinicu intenzivnog liječenja do otpusta i daljnjih kontrolnih pregleda i edukacije.
Mr.sc.Petar Ćosić bacc.med.techn. Mateja Brkanac, med.sestra


Ustanova ZRINUS

 
quote-icon

"KVALITETA VAŠEG ŽIVOTA NAŠ JE PRIORITET "