Novosti


PRILOZI:


news_delimiter2.gif

GODIŠNJA PROSJEČNA OCJENA KOMPETENCIJA I USPJEŠNOSTI ZAPOSLENIH
Od 2009. godine Zrinus tim ocjenjuje kompetencije i uspješnost zaposlenih (mjesečno i godišnje).news_delimiter2.gif

Poklon bon
news_delimiter2.gif

ZRINUS s prezentacijama na simpozijima i konferencijama u Dubrovniku, Puli, Zagrebu, Sisku i Novskoj

news_delimiter2.gif

Zadovoljstvo zaposlenika i korisnika usluga
Ustanova Zrinus od uvođenja sustava upravljanja kvalitetom obrađuje i analizira rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih i korisnika naših usluga...


news_delimiter2.gif

sestra.gif Posao i karijera
Otvoreni natječaji za nova radna mjesta


news_delimiter2.gif

medicinska_gimnastika.jpgMedicinska gimnastika 
korektivna gimnastika za kralježnicu i senior gimnastika - za treću dob...

news_delimiter2.gif

masaza70.jpgNovo u našoj ordinaciji
Medicinski fitness, masaže, ultrazvuk, laser, magnet
 
news_delimiter2.gif


Znanje nema cijenu!

Program trajne edukacije

medicinskih sestara u 2015.

Program je odobren u Hrvatskoj komori medicinskih sestara

Zbog ograničenog broja sudionika obavezna predbilježba.


DATUM

NAZIV TEME
(VRSTA)

OPIS I CILJ

PREDAVAČ
(VODITELJ)

MJESTO
ODRŽAVANJA

Petak

20. 02. 2015.
18,00 sati

Mobiliziranje i transfer nepokretnog bolesnika
(predavanje)

Obnoviti i usvojiti potrebna znanja i praktične smjernice u mobiliziranju i transferu nepokretnog bolesnika.
Medicinske sestre će navesti, diskutirati i predočiti primjere dobre prakse.
Osvijestiti će važnost pravilnog mobiliziranja i transfera bolesnika.

Marta Kovačević
bacc. sestrinstva
Biljana Maroslavac

Hrvatski dom Petrinja

Petak,

17.04.2015.
15,00 sati

Upravljanje vremenom u radu medicinskih sestara u zdravstvenoj njezi u kući
(predavanje)

Naglasiti specifičnosti rada medicinske sestre iz zdravstvene njege u kući s aspekta uvjeta rada i njegove povezanosti sa vremenom.
Medicinske sestre će usvojiti i znati objasniti značenje upravljanja vremenom u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Znati će bolje koristiti raspoloživo vrijeme kroz rad i spriječiti nepotrebne gubitke.

Mr.sc. Petar Ćosić
bacc. sestrinstva

Amra Mimić

Ustanova Zrinus

Petak,

18.09.2015.

15,00 sati

Indikatori kvalitete u zdravstvenoj njezi u kući
(predavanje)

Obnoviti postojeća znanja i usvojiti nova iz područja indikatora kvalitete u zdravstvenoj njezi u kući.
Upoznavanje sa mjerljivim indikatorima koji se prate i unose u sestrinsku dokumentaciju.
Medicinska sestra će znati pratiti indikatore kvalitete, redovito unositi sve relevantne podatke u dokumentaciju te ih analizirati.

Sanja Jelenić,
bacc. sestrinstva

Dragana Trkulja

Ustanova Zrinus

Petak,

20.11.2015.
15,00

Profesionalno ponašanje u sestrinstvu i značaj uniforme medicinske sestre
(predavanje)
Naglasiti značenje profesionalnog ponašanja medicinske sestre i njezine uniforme u kući bolesnika.
Medicinska sestra će usvojiti nova znanja i moći će ih prenositi drugima.
Znat će podići razinu profesionalnog ponašanja i osvijestit će se važnost uniforme u svakodnevnom provođenju zdravstvene njege u kući bolesnika

Marta Kovačević,
bacc. sestrinstva
Irena Barukčić
Jasminka Gajić

Ustanova Zrinus


GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE         

Sanja Jelenić, bacc. sestrinstva
RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

Mr. sc. Petar Ćosić, bacc. sestrinstva

© ZRINUS 2007

Powered by MALLEUS doo - lakiCMS