EDUKACIJA FIZIOTERAPEUTA I MEDICINSKIH SESTARA ZA LICENCE KOMORA

  • By
  • Published

EDUKACIJA FIZIOTERAPEUTA I MEDICINSKIH SESTARA ZA LICENCE KOMORA

U Ustanovi za zdravstvenu njegu ZRINUS u Petrinji danas je provedena edukacija fizioterapeuta i medicinskih sestara za licence HKF i HKMS prema Godišnjem planu trajnog stručnog usavršavanja.
Predavanje na temu Fizioterapija u palijativnoj skrbi pripremile su prvostupnice fizioterapije Ivana Preloščan i Magdalena Tuzlak. Prvostupnica sestrinstva Irena Barukčić prezentirala je rad Hitna stanja u psihijatriji – intervencije medicinske sestre.
Kontinuirano stručno usavršavanje je imperativ za razvoj zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika.

Podijeli na

Slični postovi

EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA

Danas je u Zdravstvenoj ustanovi ZRINUS u Petrinji organizirana vrlo uspješna radionica o stomi. Svaka edukacija, pa i ova, zasigurno će doprinijeti kvalitetnijoj usluzi zdravstvene

Read More »