Novosti


PRILOZI:


news_delimiter2.gif

GODIŠNJA PROSJEČNA OCJENA KOMPETENCIJA I USPJEŠNOSTI ZAPOSLENIH
Od 2009. godine Zrinus tim ocjenjuje kompetencije i uspješnost zaposlenih (mjesečno i godišnje).news_delimiter2.gif

Poklon bon
news_delimiter2.gif

ZRINUS s prezentacijama na simpozijima i konferencijama u Dubrovniku, Puli, Zagrebu, Sisku i Novskoj

news_delimiter2.gif

Zadovoljstvo zaposlenika i korisnika usluga
Ustanova Zrinus od uvođenja sustava upravljanja kvalitetom obrađuje i analizira rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih i korisnika naših usluga...


news_delimiter2.gif

sestra.gif Posao i karijera
Otvoreni natječaji za nova radna mjesta


news_delimiter2.gif

medicinska_gimnastika.jpgMedicinska gimnastika 
korektivna gimnastika za kralježnicu i senior gimnastika - za treću dob...

news_delimiter2.gif

masaza70.jpgNovo u našoj ordinaciji
Medicinski fitness, masaže, ultrazvuk, laser, magnet
 
news_delimiter2.gif


KVALITETA VAŠEG ŽIVOTA NAŠ JE PRIORITET


VIZIJA


Postati vodeća regionalna ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući čiji se razvoj temelji na stvaranju najviših standarda, osiguranju kvalitete usluga i trajnoj orijentaciji prema struci, menadžmentu i edukaciji.


MISIJA

ZRINUS je dinamična, fleksibilna i inovativna zdravstvena ustanova koja doprinosi kvaliteti života svojih klijenata, prepoznatljiva po profesionalnom i transparentom radu te poslovnom moralu.

TEMELJNE VRIJEDNOSTI I MISAO VODILJA
  • Svoje poslovanje u potpunosti podređujemo željama i očekivanjima naših klijenata (kupaca i korisnika usluga), koji nam daju priliku da pokažemo koliko znamo
  • Naši radnici su nezamjenjiv kreativni potencijal, zato uvažavamo njihove potrebe i sposobnosti kroz poticajni sustav nagrađivanja i napredovanja
  • Znanje, rad i poštenje
  • Zaštita integriteta korisnika naših usluga


Vrijediš samo onoliko koliko vrijedi tvoja riječ!POLITIKA KVALITETE

Poslovni uspjeh ZRINUSA počiva na zadovoljstvu korisnika i ostalih ugovornih strana kvalitetom naših usluga i sveukupnim djelovanjem naših zaposlenika.
Postizanje njihovog zadovoljstva nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom koji je uspostavljen i održavan tako da zaposlenici na svim razinama imaju obvezu:

  • savjesno pružati kvalitetne i sigurne usluge koje će zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika naših usluga i ostalih ugovornih strana.
  • djelovati u skladu sa zakonima i obvezujućim propisima.
  • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
  • težiti izvrsnosti kroz neprestano poboljšavanje djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.
  • osiguravati poticajnu radnu atmosferu u zdravom i sigurnom okruženju
  • razvijati ključne kompetencije, primjenjivati najbolju praksu u području našeg djelovanja i promovirati zdravlje.

Upravno vijeće redovito utvrđuje godišnje ciljeve tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljene vizije i misije te politike kvalitete.

© ZRINUS 2007

Powered by MALLEUS doo - lakiCMS